Header Ads

Báo Zing: [video] Cách tìm iPhone bị mất bằng Apple Watch

Tìm kiếm bài viết Zing: Apple Watch, Iphone, Find My Iphone
Không cần dùng đến Find My iPhone, nếu là người dùng Apple Watch, bạn có thể tìm kiếm iPhone thất lạc bằng một tính năng có sẵn trên thiết bị đeo của Apple.

Đại Việt

Tin tức Thiết bị - Phần cứng được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.