Header Ads

Báo CAĐN: Ngày về...

by tháng 8 31, 2019
Dịp Lễ Quốc khánh 2-9, nhiều phạm nhân tại Trại tạm giam Hòa Sơn (Đà Nẵng) được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Ngày công bố, trên mặt a...Read More
Được tạo bởi Blogger.