Header Ads

Báo DĐDN: Chia sẻ về 'Made in Vietnam'

Nhãn xuất xứ 'Made in Vietnam' là để chỉ ra rằng sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/chia-se-ve-made-in-vietnam-156088.html

Đối với sản phẩm có xuất xứ không thuần túy, theo quy định của pháp luật Việt Nam là sản phẩm có tỉ lệ phần trăm giá trị nguyên liệu không có xuất xứ từ Việt Nam ≥ 30% tổng giá trị của hàng hóa được sản xuất ra. Điều này thể hiện ở Thông tư 05/2018/TT - BCT ngày 03/04/2018 quy định về xuất xứ hàng hóa.

Như vậy, nếu hiểu đúng, một hàng hóa được gắn dòng chữ "Made in Vietnam" chưa chắc nguyên liệu làm nên hàng hóa đó có xuất xứ 100% từ Việt Nam. Thực tế, các doanh nghiệp, chẳng hạn như may mặc, có khoảng 50% nguyên liệu vải sợi được nhập từ Trung Quốc nhưng sản phẩm được hoàn thiện tại Việt Nam nên hoàn toàn vẫn đáp ứng tiêu chí "Made in Vietnam.

Đối với mặt hàng công nghệ như điện thoại smatphone, việc xác định xuất xứ cũng tương tự như đối với mặt hàng may mặc. "Đây là sản phẩm được xác định theo xuất xứ không thuần túy”.

Nhãn xuất xứ "Made in Vietnam" là để chỉ ra rằng sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam. Một chiếc smartphone được ghi dòng chữ "Made in Vietnam" nhưng nó chỉ mang ý nghĩa là sản phẩm này được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mà thôi. Cũng giống như một chiếc iPhone ghi "Made in China", sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc nhưng đó là sản phẩm của Mỹ.

Nguyễn Thành ghi

Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng văn phòng Luật Sư Tinh Thông Luật

Tìm kiếm:✨

  • MADE, BCT, Made in vietnam, Tỉ lệ phần trăm, May mặc, Thuần túy, Xuất xứ, In, Nhãn, Lắp ráp, Chưa chắc, Nguyên liệu, Mặt hàng, Vải, Hàng hóa, Thông tư, Tổng giá trị, Iphone, Nhập, Smartphone

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.