Bayern thắng tuyệt đối ở Champions League

Bayern thắng tuyệt đối ở Champions League