Quán hải sản của những thợ lặn cao tuổi

Vào tháng 3 và 4, các ama sẽ lặn biển hai giờ mỗi ngày. Khoảng thời gian lặn biển của những người phụ nữ tại Ise-Shima tăng thêm 30 phút trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9. Mùa đông, khi thời tiết không đảm bảo, họ sẽ không lặn.

Từ xa xưa, các nữ thợ lặn đã trở nên phổ biến vì theo quan điểm của người dân trong vùng, phụ nữ có thể chịu lạnh tốt hơn đàn ông. Vì thế họ sẽ bắt được nhiều hải sản hơn và từ đó các ama ra đời cho đến bây giờ.

Nguồn: vnexpress